Joe's No Flats

מיתוג מחודש של קו מוצרי Joe's No Flats שכולל הפקת חומרי פרסום למפיצים בינלאומיים 

הפקת חומרי שיווק למותג הגלגלים American Classic ומותג הצמיגים Vee Tire Co בישראל

ניהול ויצירת תוכן למדיה דיגיטלית של מותג Joe's No Flats בישראל ובעמוד Facebook בינלאומי

חזרה לתיק העבודות