Panda-Creative ואיגוד האופניים הישראלי

החל מינואר 2016, חברת Panda-Creative תחל בניהול התקשורת השיווקית של איגוד האופניים הישראלי. שיתוף הפעולה כולל ניהול מדיות חברתיות, חיזוק הקשר בין האיגוד לרוכבים, יצירות חבילות הטבה לחברי האיגוד, הבאת נותני חסות חיצוניים לאיגוד והגדלת מעגל החברים באיגוד.

חברת Panda-Creative רואים בחיבור עם האיגוד מקור לצמיחה הדדית של שני הצדים ומעניקים לו משקל וחשיבות רבים.